การหั่นเวลาการทำงานแบบ Pomodoro Technique

ใครที่รู้สึกไม่ค่อยมีสมาธิ สติฟุ้งซ่านตลอดการทำงาน ลองวิธีการทำงานแบบ 25 นาที ลุก!

เทคนิคนี้ เรียกว่าการหั่นเวลาการทำงานแบบ Pomodoro Technique ถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณ Francesco Cirillo โดยคำว่า Pomodoro เป็นภาษาอิตาเลียน แปลว่า “มะเขือเทศ” ตั้งตามนาฬิการูปทรงมะเขือเทศที่ Francesco Cirillo ใช้ในการจับเวลา เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับอย่าง แพร่หลาย และสามารถทำให้กลับมาจดจ่อกับงานได้มากขึ้น

4 วิธี การบริการเวลาแบบมะเขือเทศ คือ
1. วางแผนงานที่จะต้องทำให้เสร็จ
2. จับเวลาทำงาน 25 นาที
3. เมื่อครบแล้ว พัก 5 นาที
4. ทำเหมือนเดิม 4 รอบ และเมื่อครบทุกๆ 4 รอบ ให้พักนาน ขึ้นราว 15-30 นาที

การทำงานช่วงเวลาสั้นๆ และพักบ่อยๆ จะทำให้งานมีประสิทธิภาพ มากขึ้น โดยเฉพาะงานยากจะถูกหั่นให้เป็นสัดส่วนที่เล็กลง ลองนำ เทคนิคนี้มาปรับใช้กับการทำงานของตัวเองตามความเหมาะสม

PUNN
Smart Workspace
พื้นที่สร้างสรรค์แบ่งปันความคิด

(+66)82 542 5692
info@punnspaces.com
Facebook: @punnspaces.th
Instagram: @punn.spacesz

#punnspaces #smartworkplace #coGrowingspace

HIGHLIGHT STORY


ขอขอบคุณตัวแทนขายทุกท่านที่มาร่วมงาน

ทุกวันนี้ ธุรกิจก็เหมือนสนามรบบนกระดานหมาก รุกหากต้องการเป็นผู้ชนะในเกมส์…

มาทำความรู้จัก Punn Smart Workspace

ออฟฟิศที่รวมทั้งเทคโนโลยีและ Sustainability

การหั่นเวลาการทำงานแบบ Pomodoro Technique

ธุรกิจไม่ว่าจะมีขนาดเท่าไร ต่างต้องยึดกฎ Golden Rule ในการดำเนินธุรกิจ